Viste du at: Maltet påvirker surheten i mesken?

I mesken reagerer Kalsium med Fosfater og aminosyrer fra maltet, som gjør mesken mer sur og gir lavere pH. Magnesium vil også forsure mesken.

Riktig og ønsker pH i mesken bør være nær 5,2. Det offentlige drikkevannet, f.eks i Vestfold har alt for høy pH, opp mot 8. Det skjer som sagt en meskforsuring ved hjelp av maltet og av og til bør man måle pH for å vite om man er i nærheten av ønsket pH.  Noen ganger er ikke den vanlige maltblandingen som benyttes nok og vi må dermed hjelpe til litt.

Ett alternativ er å sette seg inn i kjemisk vannbehandling, men enda enklere er å tilsette 2-3% Weyermann Sur malt i maltblandingen.

Mesking 10 min ved 38 grader, gir også økt meskforsuring.

Kjemisk vil bikarbonat gjøre mesken mer alkalisk, altså basisk / høyne pH, men de utfelles ved koking.

Vann med for høy pH kan faktisk kokes dagen før, kjøle ned over natten, og så tappe av de øverste 90% og la 10% være igjen i bunnen.

Natrium i moderate mengder tilfører fylde og sødme til et øl, i større mengder, blir det saltsmak.

Sulfat øker og forsterker oppfattelsen av humlebitterhet.

Klorid minsker / demper smaken av humlebitterhet.  På samme måte som Natrium gir den også økt fyldighet og munnfølelse i det ferdige ølet.

Vi har to forskjellige pH-målere i nettbutikken:

Digitalt pH-meter – Borrebrygg AS

Milwaukee pH56 PRO Waterproof pH Tester – Borrebrygg AS

Husk også kalibreringsveske:

Milwaukee pH 4.01 Calibration Solution – Borrebrygg AS

Milwaukee pH 10.01 Calibration Solution – Borrebrygg AS